Topsector Logistiek krijgt extra geld voor verduurzaming transport

schermafbeelding-2018-04-09-om-15-08-29De Topsector Logistiek krijgt er extra geld bij voor duurzaam transport en innovatie. Staatssecretaris Van Veldhoven (video) deed vorige week deze toezegging. Uit twee verschillende potjes kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen middelen krijgen om de klimaatdoelstellingen dichter bij te brengen. Het eerste bedrag van ruim 25 miljoen euro is bestemd voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Daarnaast krijgt de Topsector 23 miljoen euro extra om in de periode van 2018 tot 2023 de sector slimmer en schoner te maken.
De overheid stelt geld beschikbaar voor zero emissie stadslogistiek en het aanleggen van de infrastructuur voor waterstof als alternatieve brandstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations en schoner vrachtverkeer. Het andere bedrag is bedoeld voor verdere kennisontwikkeling in de sector en aan innovatieprojecten. Staatssecretaris van Veldhoven: “Ik ga er van uit dat de sector dit extra budget gebruikt om het heft nog steviger in handen te nemen, om ervoor te zorgen dat Nederland als distributieland snel emissiearme en waar mogelijk emissieloos te maken.”

Boodschap: iedereen kan bijdragen

De staatssecretaris sprak vertrouwen uit in de sector, die met betere ideeën kwamen om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Kabinet te halen dan andere sectoren. Maar ze vindt ook dat dit het moment is dat moet worden doorgepakt nu er meer financiële ruimte is. “We hebben nog heel veel goede voorstellen nodig. Ik begrijp wel dat bedrijven denken: helpt dat nou overstappen naar duurzaam transport met mijn vrachtwagens. Dit klimaatprobleem is beetje bij beetje door ons allemaal veroorzaakt. We moeten het met elkaar oplossen en daaraan kan iedereen voor stukje bijdragen. Dat is mijn boodschap voor de sector.”

Uitdagingen voor stadslogistiek

Tussen nu en de zomer zit Van Veldhoven regelmatig met de sector om tafel om concrete plannen te bespreken. De ambitie is om met alle vervoersmodaliteiten in 2030 nog maar maximaal 25 megaton CO2 uit te stoten. De bewindsvrouw realiseert zich dat dit een forse opgave is, met name in de stadslogistiek waar de vraag naar goederen alleen maar van zal toenemen. Bron: Logistiek.nl
FacebookTwitterGoogle+Share