Milieu Service Nederland is een landelijk opererende allround inzamelaar van afval. Ze werken samen met andere afvalinzamelaars, analyseren afvalstromen van hun klanten en gebruiken miniperscontainers om zo kilometers te besparen.