Start 7 DKTI-projecten in MRA voor schoner transport

schermafbeelding-2018-07-03-om-10-31-30De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60% minder worden uitgestoten dan in 1990. Een ambitieus doel waarvoor innovatie en versnelling op een aantal terreinen in de transportsector nodig is. Om de sector daar (financieel) bij te helpen is de subsidieregeling DKTI Transport opgezet. Er zijn volop projecten ingediend voor de bijna 17 miljoen euro die er voor 2018 in de pot zit. In de MRA zijn er zeven projecten gehonoreerd.

De projecten

Naast drie waterstof tankstations worden er drie ‘proeftuin’-projecten uitgevoerd waarbij daadwerkelijk wielen zonder uitstoot op de weg komen:
  • IKEA: 20 batterij-elektrische (bestel)vrachtwagens
  • Gemeente Amsterdam: 6 waterstof-elektrische vuilniswagens
  • AH bevoorrading: 2 hybride-elektrische trekkers en 3 batterij-elektrische trekkers
Ten slotte start er nog een onderzoeksproject naar de haalbaarheid van elektrische (bestel)busjes die VDL maakt en Picnic inzet. Zeven zeer mooie projecten die bijdragen aan slimme en vooral schone logistiek en zo een emissievrij 2025 haalbaarder maken. Een volledig overzicht en meer informatie over de verschillende projecten is hier te vinden. afbeelding1
FacebookTwitterGoogle+Share