Partners

‘Slim en Schoon 2025’ is onderdeel van BREIKERS Logistiek, een initiatief van ORAM, VNO-NCW Metropool Amsterdam, Transport en Logistiek Nederland en evofenedex.

logo-340x156afbeelding7 afbeelding6 afbeelding5 afbeelding4 afbeelding2 afbeelding1afbeelding3

Contact

Wilt u ook koploper worden of heeft u vragen over ‘Slim en Schoon 2025’? Neem dan contact op via joeri@wijzijnbreikers.nl.

Programma’s

‘Slim en Schoon 2025’ gaat zowel over slimmer vervoeren (handiger en minder gebruik maken van de schaarse ruimte) als over schone lucht (zo min mogelijk emissie van schadelijke stoffen) en CO2 reductie (zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen). Het sluit dan ook aan bij de volgende landelijke, regionale en lokale programma’s:

Share