SUEZ

SUEZ– specialist in afval- en grondstoffenmanagement is, net als de meeste collega-afvalbedrijven, voortdurend op zoek naar manieren om de inzameling en verwerking van afval duurzamer, efficiënter en schoner te laten verlopen.

One stop service

Zo is SUEZ medio 2015 in de binnenstad van Amsterdam gestart met de zogenaamde one-stop-service. Dat betekent dat SUEZ afvalstromen die voorheen door meerdere voertuigen apart werden ingezameld nu met één voertuig, in dit geval een bakwagen, inzamelt. De afvalstromen waar het hier om gaat zijn glas, papier, restafval, plastic en keukenafval. Groot voordeel hiervan voor de klanten is dat er nog maar één auto aan de deur komt die al hun afvalstromen in een keer meeneemt. Dit is duurzamer, kost minder brandstof en belast het al drukke wegennetwerk veel minder. Marco Pols, Directeur Transport Nederland van SUEZ: “Er doen enkele honderden klanten mee met deze nieuwe manier van inzamelen. Door de inzameling op deze manier te organiseren, hoeven we per dag een kraakperswagen minder in te zetten. Dat scheelt zo’n 65.000 km. per jaar die we minder in de stad hoeven te rijden. Bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat ook de kwaliteit van de grondstoffen beter wordt. De klanten scheiden hun afvalstromen beter.”

Samenwerken

Samen met de groothandel in bouwmaterialen BMN ontwikkelde SUEZ het zogenaamde BouwBewust|Afvalretour-concept . Dat betekent concreet dat men gezamenlijk een container heeft ontwikkeld die op twee manieren gebruikt kan worden: BMN gebruikt de container om zijn bouwmaterialen mee aan te voeren op de bouwplaats. De gebruikers vullen vervolgens de container met de afvalstoffen die van de bouwplaats moeten worden afgevoerd. Daarna levert BMN de container met afvalstoffen bij SUEZ af voor recycling. Grote voordeel in Amsterdam is dat de locaties van BMN en SUEZ maar op een steenworp afstand van elkaar liggen. Marco Pols: “Het BouwBewust|Afvalretour-concept levert vooral bij renovatieprojecten de grootste voordelen op omdat daar over het algemeen veel afval vrijkomt. De besparing op kosten en CO2 realiseren we vooral doordat SUEZ niet meer apart naar de bouwlocatie hoeft te rijden om het afval daar op te halen. BMN komt er toch en kan het gelijk mee retour nemen”.

Schone brandstoffen

De inzet van schone brandstoffen in de recyclingbranche kan zich nog verder ontwikkelen volgens Marco Pols. Zo bestaan er inmiddels al wel elektrische voertuigen die voor de afvalinzameling ingezet zouden kunnen worden, maar deze zijn bijna drie keer duurder dan een conventionele wagen. Op het gebied van LNG zijn er wel mogelijkheden. “We hebben in Amsterdam een auto op LNG rijden die speciaal alleen het afval van de McDonalds filialen inzamelt. Deze auto gebruiken we nu zo’n twee jaar. Sinds 2003 onderzoeken we het gebruik van alternatieve brandstoffen. Zo hebben we op dit moment 18 trucks op LNG rijden en een aantal voertuigen op CNG en GTL. Sinds 2012 rijden we in een deelstad van Parijs met 15 volledig elektrische voertuigen. In Nederland doen we dit al samen met Blink. Daarnaast zijn we op dit moment de mogelijkheden van waterstof aan het onderzoeken.”

Visie

Marco Pols: “Wij zouden als SUEZ graag nog meer veranderingen willen doorvoeren om onze bedrijfsvoering duurzamer en efficiënter te maken, maar voor ons is niet altijd duidelijk wat de exacte wensen van opdrachtgevers zijn. We zien dat er intern vaak meerdere belangen spelen (kosten versus duurzaamheid) waardoor een organisatie niet altijd op een en dezelfde lijn ligt. Het zou ons enorm helpen als hier wat meer duidelijkheid in zou komen.”

Share