PK Waterbouw

PK Waterbouw verzorgt met ZOEV City binnen Amsterdam duurzaam transport van goederen over het water. Ze gebruiken hiervoor drijvende elektrische ‘stadHUBs’ en lichte elektrische voertuigen (LEV’s), waarmee ze ieder adres in de Amsterdamse binnenstad kunnen bereiken en de afstand op de weg beperkt wordt tot maximaal 500 meter. Op de terugweg neemt de stadHUB bovendien afval mee de stad uit.

StadHUBS

PK Waterbouw sorteerde 25 jaar geleden al voor op fijnmazig transport van goederen over de binnenwateren van Amsterdam. Het bedrijf is gespecialiseerd in watergerelateerde bouwwerken en biedt daarnaast onder meer diensten in watertransport en overslag met materiaal dat onder lage bruggen en door smalle grachten kan. Dat duurzame watertransport is ondergebracht in ZOEV City. “We voeren in Amsterdam dagelijks bouwmaterialen aan en gemiddeld drie vrachten puin af. Dat gebeurt met onze elektrische stadHUBS met 80 ton laadruimte en speciaal ontwikkelde lage kranen op werkschuiten,” vertelt Bart Verweijen.

Last mile met LEV’s en Stints

Het belastende en vervuilende goederenvervoer stopt buiten de milieuzone, waar de vrachten bij ‘cross docks’ worden overgeladen op de drijvende stadHUBs. Met elektrische sleepboten varen de HUBs vervolgens naar verschillende strategische locaties in de stad. Daarna doen lichte elektrische vrachtwagens (LEVs) en e-bakfietsen (Stints) de rest. Door de strategische ligging van de stadHUBs worden minimale afstanden over de weg afgelegd.

Kademuren sparen

Bart rekent voor: “Een bakwagen kan gemiddeld met 15 pallets de stad in. Voor een klein appartementencomplex heb je al snel 3300 pallets nodig met 220 vrachtbewegingen. Wij kunnen dat met ongeveer 60 vrachten regelen en dan ook nog volledig elektrisch. We nemen in één keer enorme volumes mee en doen dat met schoon transport.” Beter voor de luchtkwaliteit, maar ook de belasting van de kademuren neemt af. En de aannemer heeft zijn voorraden altijd voorhanden.

Nooit in de file

Het bedrijf slaagt er nu al in om klanten mee te krijgen voor wie het water niet altijd de goedkoopste oplossing is. “Door te laten zien dat het werkt en binnen de processen past. Wij zijn betrokken bij veel infraprojecten van grote bouwondernemingen. Die waren eerst huiverig om met ons in zee te gaan, maar nu doen ze het graag. Ze hebben gemerkt dat het watertransport zich beter laat plannen. De bouwmaterialen staan nooit meer in de file.”

Twee locaties

ZOEV City heeft in de havens van Amsterdam twee locaties voor opslag en overslag. “Onze locatie in de Coenhaven (waladres: Westerhoofd 2, wateradres: Havenkom A) betreft een grote overslagplaats met uitstekende diepgang. Door de ligging aan de A10 West, net buiten de milieuzone van Amsterdam, heeft deze locatie een perfecte bereikbaarheid voor groot verkeer. Hierdoor kunnen wij een nauw aangesloten vervoersketen met de binnenwateren garanderen. De tweede locatie betreft een kleiner opslagterrein aan de Grasweg in Amsterdam Noord. Hier kunnen wij materieel zowel op het land als in het water voor korte en langere tijd stationeren. Vanuit deze locatie kunnen wij snel en flexibel opereren tot in het centrum van Amsterdam.”

FacebookTwitterGoogle+Share