Milieu Service Nederland

Milieu Service Nederland is opgericht in de jaren ’80 toen het gebruik van computers en printers zowel op het werk als thuis voor een enorme toename van het papierverbruik zorgde. Het bedrijf is begonnen met het inzamelen en vernietigen van papier en vertrouwelijke documenten. Al snel kwamen daar andere afvalstromen bij en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk opererende allround inzamelaar.

Een voor allen, allen voor een

Een van de zaken waarin Milieu Service Nederland zich onderscheidt van andere afvalinzamelaars is dat zij de inzameling zelf vaak uitbesteden aan andere collega-inzamelaars. “Milieu Service Nederland werkt samen met zo’n 70% van de in Nederland actieve afvalinzamelaars”, legt branchemanager horeca Dennis Tang uit. “Het grote voordeel hiervan is dat die het vaak kunnen inpassen in hun reeds bestaande routes en dat betekent voor de klant dat een en ander tegen een aantrekkelijk tarief kan worden aangeboden en dat er ook minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Bij het uitbesteden aan collega’s kijken we ook waar de verdere verwerking plaatsvindt want we vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk CO2-uitstoot wordt veroorzaakt gedurende het gehele verwerkingsproces.”

Afvalscan

Milieu Service Nederland adviseert klanten over hoe ze het beste hun afval kunnen scheiden en welke inzamelmiddelen ze daarvoor het beste kunnen gebruiken. Ook analyseren ze regelmatig de afvalstromen van hun klanten: hoe zit het met het scheiden, de inzamelfrequentie, de grootte van de inzamelmiddelen enzovoorts. “Het komt regelmatig voor dat de grootte van de container en/of de ledigingsfrequentie niet (meer) aansluit bij de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. In dat geval passen we die aan. In de meeste gevallen leidt dat er toe dat we minder vaak hoeven te komen en dat scheelt weer kilometers in de stad.”

Inzet miniperscontainers

Verder wordt er ook gewerkt met miniperscontainers die melden wanneer ze vol zitten. “Behalve het feit dat we in plaats van acht à negen keer nog maar een keer hoeven te legen, leidt dit tot een optimaal gebruik van de containers en voorkomen we zo dat er containers geleegd worden die nog niet vol zijn en dus dat er onnodige kilometers gereden worden.”

Eigen medewerkers

Ook binnen het bedrijf zelf is Milieu Service Nederland voortdurend op zoek naar mogelijkheden om duurzamer te werken. “Zo hebben alle medewerkers die over een auto van de zaak beschikken een cursus “het Nieuwe rijden” gevolgd. Daarnaast kunnen de medewerkers die recht hebben op een auto van de zaak voortaan alleen nog maar voor een hybride auto kiezen. Verder zoeken we bij het aannemen van nieuwe medewerkers bewust naar mensen die in de buurt wonen.  Tenslotte stimuleren we ook het carpoolen en gebruik van het OV.”

FacebookTwitterGoogle+Share