Drukkerij de Bij

Drukkerij de Bij staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Concreet betekent dit ondermeer dat we streven naar producties die het minst belastend zijn voor mens en milieu.

Wat zijn de stappen die je genomen hebt

Norbert komt uit de boerderij wereld en heeft daar geleerd om zuinig met alles om te gaan. Liefde voor de natuur is hem met de paplepel ingegoten. In 2007 begon Norbert met duurzaamheid in de drukkerij door met het vervangen van de verlichting geld te besparen met zuiniger een verlichting. Hij bespaarde 40% op zijn energie verbruik. Dat was de start om meer met duurzaamheid te gaan doen. De volgende actie was  eind 2007 bij het investeren in een chemievrije plaatbelichter voor de offsetplaten. Begin 2008 werd een nieuwe drukpers aangekocht die 25 % minder stroom verbruikt.  Ook minder vluchtige stoffen dit heet IPA. In 2009 haalde drukkerij de bij de FSC certificatie. En ook gecertificeerd voor milieuzorg ISO14001. 2010 investeerde drukkerij de Bij in een windmolen. Ze zijn de eerste drukkerij met een windmolen. De gemeente Amsterdam lag eerst dwars bij de vergunning van de windmolen. Na het inschakelen van de media kwam de vergunning er toch.
Eind 2011 een drukpers met rollenkoeling en geen IPA meer.

Begin 2012 werd een elektrische auto aangeschaft.

Drukkerij de Bij is nu (2015) serieus aan het overwegen het duurzame transport verder uit te gaan breiden, waarbij naar zowel de mogelijkheden van groengas als elektrisch gekeken. Eis aan de auto is dat hij zwaar beladen wordt, veel moet rijden, en met een B-rijbewijs bereden wordt.

Met wie werk je samen en welke samenwerking zoek je nog?

nog nader in te vullen

Wat beteken je voor de stad Amsterdam?

nog nader in te vullen

FacebookTwitterGoogle+Share