Deudekom

Deudekom is een vijfde generatie familiebedrijf, dat actief is in verhuizingen. Naast transport gaat het om verhuizingen van particulieren, verhuizingen van bedrijven en instellingen (projectverhuizingen), opslag van onder andere inboedels en archiefbeheer.

Wat doen jullie al aan slimmer en schoner vervoer?

Elektrisch verhuizen

De directie van Deudekom realiseert zich dat haar bedrijfsactiviteiten een zekere milieubelasting met zich meebrengen omdat transportmaterieel een essentieel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Deudekom gelooft in duurzaam ondernemen en probeert de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken. “We hebben veel werk in stedelijk gebied waar vermindering van uitstoot en lawaai belangrijk is” vertelt directeur Jan van Deudekom. “Onze vestiging in Amsterdam ligt aan de rand van de milieuzone. Een uitstekende uitvalsbasis om onze verhuis- en opslagdiensten in omringende kwetsbare stedelijke gebieden met elektrisch materieel aan te bieden. Begin 2014 investeerden wij met subsidie van de gemeente Amsterdam in een 100% elektrisch aangedreven vrachtauto, de Hytruck. Daarna schaften we drie volledig elektrische bestelwagens, twee hybride personenwagens, vier volledig elektrische personenwagens en een elektrische bakfiets (cargo bike) aan. Daar zijn net twee nieuwe elektrische vrachtwagens bijgekomen die twee oude dieselvrachtwagens vervangen. Zo zijn wij in staat een klimaatvriendelijk alternatief te bieden aan de groeiende groep bedrijven, instellingen en particulieren die zegt het een pluspunt te vinden wanneer hun verhuizing ‘zero emission’ en stil uitgevoerd wordt.” Lees hier meer over elektrisch verhuizen c.q. elektrisch vervoer.

Logistiek ontkoppelpunt (LOP) Amsterdam Zuidoost

Mede door de ligging fungeert de locatie in Duivendrecht meer en meer als een ‘groene transportzone’. “De Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft onze vestiging aangewezen als eerste Logistiek Ontkoppelpunt (LOP). De bedoeling van deze Cargohub of logistieke hub is dat verladers hier buiten de spits met lange, zware Eco-Combi’s hun vracht aanleveren voor de binnenstad. Door de lange voertuigen te ontkoppelen en dan als standaardeenheid de stad te laten ingaan, ontstaat een reductie van kilometers en uitstoot. Ook kunnen verladers ervoor kiezen om goederen over te slaan op (kleinere) elektrische voertuigen, zoals de Carghohoppers, Hytruck of elektrische bestelwagens of cargobikes. Op deze manier willen we bijdragen aan het realiseren van het eerste 24 uur bereikbare zero-emissie distributiecentrum van Nederland op de belangrijke Zuidas.”

De Universiteit van Amsterdam (UvA), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en gemeente Amsterdam zijn onder andere de gebruikers van deze logistieke hub. Leveranciers van deze organisaties leveren hier voor hen bestemde goederen af. Deudekom bundelt deze bestellingen en levert ze af met een elektrisch vervoermiddel. Lees hier meer over de logistieke hub van UvA en HvA.

Hebben jullie nog toekomstplannen rondom elektrisch vervoer en de logistieke hub?

“We willen graag meer klanten werven voor onze Cargohub. De hub wordt ook gebruikt voor het faciliteren van bouwlogistiek voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in Amsterdam en voor het inrichten van het nieuw te openen Hotel Amstelkwartier. Daarnaast denken we aan het opzetten van vergelijkbare Cargohubs in andere steden. Of we dat zelf gaan doen, weet ik nog niet. We kunnen ook het concept inclusief softwaresysteem beschikbaar stellen aan een andere partij.”

Voordelen van een Bouwhub

  • Door het gebundeld aanleveren van benodigde materialen voor de projecten zijn er minder aflevermomenten bij de “poort” van de bouwplaats.
  • ‘Just in time’-aflevering zorgt ervoor dat er minimale opslagruimte nodig is op de bouwplaats.
  • Bundeling van de materialen kan ook hier mogelijk leiden tot 65% reductie van de last mile kilometers (bron: UVA).
  • Doordat de materialen elektrisch (en dus stil) worden aangeleverd, is het ook mogelijk om in de avonduren aan te leveren.
  • Het assembleren op de hub kan tot 10% kostenreductie leiden.
Met wie werken jullie, behalve met jullie klanten, nog meer samen als het gaat om schoner en slimmer vervoer?

Cargohopper

Deudekom ging eind 2013 een officieel partnerschap aan met Cargohopper stadsdistributie Amsterdam. Onlangs is TransMission helaas gestopt met het Cargohopper project. PostNL heeft die rol inmiddels overgenomen. Door de samenwerking zijn wij in staat meer goederen vanuit onze opslag zero-emissie de binnenstad in te vervoeren. Dat gebeurt al met printerpapier, schoonmaakartikelen, warme dranken, bouwmaterialen en kantoorbenodigdheden voor de gemeente Amsterdam en HvA/UvA.

De Combinatie

Samen met twee andere erkende Amsterdamse projectverhuizers (Apollo en Mondial Aad de Wit Verhuizingen) vormt Deudekom ‘De Combinatie’. “De gemeente sloot in september 2015 een raamovereenkomst af met De Combinatie om vier jaar verhuisdiensten te verzorgen en coördineren, inclusief alle daarvoor benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Subdoelstelling is dat we luchtvervuilende stoffen maximaal moeten beperken door een maximale inzet van volledig elektrische en hybride voertuigen.”

Elektrische-verhuizers-ASD-1024x576

“En verder hebben we ons sinds 2015 aangesloten bij Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) en sinds 2014 bij D-020.”

FacebookTwitterGoogle+Share