C.J. Hendriks Expeditie- en Veembedrijf

CJ Hendriks Group bestaat als meer dan 175 jaar. Het bedrijf begon ooit met beurtvaarttransporten maar is inmiddels uitgegroeid tot een logistieke dienstverlener van formaat. Het bedrijf is zowel nationaal als internationaal actief. CJ Hendriks is gespecialiseerd in transport, opslag, distributie en douaneafhandeling van onder andere wijn, thee, (biologische) levensmiddelen, rubber, cacao en gevaarlijke stoffen.

Wat zijn de stappen die je genomen hebt

Binnenstadsdistributie

Alhoewel een groot gedeelte van de logistieke activiteiten van CJ Hendriks zich buiten Amsterdam afspeelt, heeft het bedrijf van oudsher toch ook een nauwe band met de stad Amsterdam. “Van onze twintig eigen voertuigen rijden er dagelijks een à twee in de (binnen)stad rond” licht manager Frank London toe. “Daarnaast werken we nauw samen met de sociale werkplaats Pantar Amsterdam voor het uitvoeren van allerhande value added logistics zoals labelling, overpakken, kwaliteitstesten, opbouwen van displays en dergelijke.”

Samen is schoner en slimmer

Voor wat betreft distributie in de binnenstad is CJ Hendriks voortdurend op zoek naar schonere en slimmere oplossingen. “Bij het aanschaffen van nieuwe voertuigen kozen we tot nu toe steeds voor voertuigen op conventionele brandstoffen, maar in 2018 vervangen we een van onze dieselbestel- of bakwagens door een elektrische bestel- of bakwagen of eentje die op biogas rijdt. Zo geven we concreet invulling aan onze duurzaamheidsambities.” Daarnaast ging CJ Hendriks enige tijd geleden de samenwerking aan met een Brabantse collega-vervoerder. “Hij reed tot voor kort zelf de stad in om hun goederen af te leveren. Nu lost hij zijn goederen bij ons aan de rand van de stad en zorgen wij voor de verdere distributie binnen Amsterdam. Dit levert ons allebei voordelen op: hij hoeft niet meer apart de stad in om zijn goederen af te leveren en wij kunnen het inpassen in ons eigen distributienetwerk waardoor we nog efficiënter en compacter onze routes kunnen rijden.

Ritplanning op microniveau

Voor het rijden in de binnenstad maakt CJ Hendriks dankbaar gebruik van de schat aan ervaring die er bij haar chauffeurs aanwezig is. “Uiteraard worden de routes gepland maar de chauffeur krijgt de vrijheid om daarbinnen veranderingen aan te brengen: hij weet vaak namelijk precies wanneer er wel of geen mensen aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen, hoe hij op een bepaald tijdstip het beste van A naar B kan rijden en wat in de praktijk de kortste en/of snelste route is. Mijn advies aan bedrijven die met soortgelijke werkzaamheden in de binnenstad te maken hebben, is dan ook: maak wel een planning maar geef de chauffeur ook de mogelijkheid om hier vanaf te wijken als hij denkt dat dat slimmer en/of sneller is.”

Met wie werk je samen en welke samenwerking zoek je nog?
Wat beteken je voor de stad Amsterdam?
FacebookTwitterGoogle+Share