Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend

paul-riemers-van-rai-ondertekent-de-green-deal-zes-overeenkomstDe CEO's van 25 bedrijven in Zuidas hebben de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Doel is bij te dragen aan de ambitie om stadslogistiek in de metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij te hebben.
Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas, dat dit jaar plaatsvond bij Loyens & Loeff. De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek – Green Deal ZES – draait om samenwerking tussen organisaties die zijn gevestigd in Zuidas: logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Ook in andere gebieden in Nederland worden dergelijke deals gesloten. De ambitie is om in 2025 op landelijke schaal (en op de schaal van de metropoolregio Amsterdam) een stadslogistiek te hebben georganiseerd zonder uitstoot. In Zuidas ligt de focus op het verduurzamen van logistiek, met de nadruk op de facilitaire inkoop, pakketbezorging en afval. Eerder al maakte stadsdistributiebedrijf Hulshoff bekend de bevoorrading van Zuidas efficiënter en emissievrij te willen maken.

Minder overlast RAI

Een ander goed voorbeeld is de nieuwe visie op logistiek van RAI Amsterdam. CEO Paul Riemens van RAI Amsterdam toonde plannen voor een warehouse buiten de stad waar goederen worden aangeleverd, om vervolgens als halffabricaat naar RAI te worden vervoerd. Hoewel het plan nog in de kinderschoenen staat, kan het de overlast bij RAI van aan- en afvoerverkeer flink verminderen, zei Riemens. ‘We willen de halffabricaten voor de beurzen vervolgens in autoluwe uren, op duurzame wijze naar RAI gaan vervoeren. De aanvoer wordt geconcentreerd aan de Zuidkant van het RAI- gebied, en wordt vervolgens door een tunnel naar de beursvloer gebracht. De chaos van ronkende vrachtwagens en bestelbusjes behoort dan tot het verleden.’ Bron en foto: Zuidas.nl
FacebookTwitterGoogle+Share